Yanındayız!

elliDER Eğitim Destek Bursu’yla öğrencilerimizin yanındayız. Burs başvuruları 28 Eylül 2020 tarihinde başlayacak ve 23 Ekim 2020 tarihine kadar sürecek. Başvurular e-mail üzerinden kabul edilecek. Başvurusu uygun bulunan adaylara, yıllık 1.600 TL burs ödemesi yapılacak.

Burslardan, Etiler Anadolu Lisesi’nde eğitim gören, akademik açıdan başarılı veya başarı potansiyeli taşıyan ancak maddi durumu yetersiz öğrenciler yararlanabilecek.

Önemli Duyuru

9 Ekim 2020 olarak ilan edilen son başvuru tarihi, 23 Ekim 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Öğretmenlerimizin Anısına

2020 – 2021 Eğitim ve Öğretim yılında, elliDER Eğitim Destek Bursları okulumuza önemli katkıları olan ve pek çok Etiler Liselinin yetişmesinde emeği bulunan Ali Bağdatlıoğlu, Turgut Sağım ve Alaeddin Şalikoğlu hocalarımızın değerli anısına verilecek.

Burs Vermek İsteyenler

Siz de laik, çağdaş ve bilimsel eğitimi destekleyin; öğrencilerimizin yanında olun. elliDER Eğitim Destek Bursu kapsamında burs vermek isteyen mezun ve mensuplarımızla eğitim gönüllüleri bizimle iletişime geçebilirler.

Yönetmelik

elliDER Eğitim Destek Bursu Yönetmeliği’ne ulaşmak için aşağıdaki butonu tıklayınız.

Başvuru Şartları

elliDER Eğitim Destek Bursu için aşağıdaki şartlara sahip tüm adaylar başvuru yapabilir:

 • 2020 – 2021 Eğitim ve Öğretim Yılı’nda Etiler Anadolu Lisesi’nde kayıtlı olan
 • Etiler Anadolu Lisesi’nin ve elliDER’in temel değerlerine kendini yakın hisseden
 • Akademik açıdan başarılı veya başarı potansiyeli taşıyan
 • Maddi durumu eğitimini olumsuz etkileyen

Burs Tutarı ve Süresi

2020 – 2021 Eğitim ve Öğretim Yılı için bir öğrenciye verilecek elliDER Eğitim Destek Bursu toplam tutarı 1.600 TL’dir. Bu tutar öğrencilere, 200’er liralık parçalar halinde, 8 ay boyunca ödenecektir.

Karşılık

elliDER Eğitim Destek Bursu karşılıksız değildir. Burs karşılığı aşağıdaki gibidir:

 • Burs alan öğrenciler Etiler Anadolu Lisesi’nin ve Derneğin temel değerlerine uygun biçimde kendilerini geliştirmekle yükümlüdür.
 • Burs alan öğrencilerin, Derneğin burslu öğrenciler için düzenlediği özel etkinliklere ve Derneğin etkinliklerinden Yönetim Kurulunca belirlenenlere katılması zorunludur.

Başvuru Tarihleri

elliDER Eğitim Destek Bursu için 2020 – 2021 Eğitim ve Öğretim Yılı başvuruları 28 Eylül 2020 tarihinde başlayacak ve 23 Ekim 2020 tarihine kadar devam edecektir. 23 Ekim 2020 Cuma günü, saat 18.00’den sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

elliDER Eğitim Destek Bursu’na başvuruda bulunacak adayların teslim etmesi gereken başvuru belgeleri aşağıdaki gibidir:

 • Öğrenci belgesi
 • Öğrencinin yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafı
 • 9. sınıfta okuyan öğrenciler için LGS sonucu belgesi, 10, 11 ve 12. sınıflarda okuyan öğrenciler için transkript
 • Öğrenci tarafından doldurulmuş başvuru formu

Başvuru belgelerinin dijital ortamda olması gereklidir. Bu nedenle dijital ortamda olmayan belgeler (vesikalık fotoğraf dahil) taranarak (scan edilerek) veya fotoğraflanarak dijital ortama aktarılmalıdır.

Başvuru Formu

elliDER Eğitim Destek Bursu Başvuru Formu’nun, başvuruda bulunan aday tarafından doldurulması gereklidir.

Başvuru formunu aşağıdaki buton aracılığıyla indirebilirsiniz. Formu bilgisayarınıza indirdikten sonra bilgisayar üzerinde doldurup kaydetmeniz veya formun çıktısını alıp, formu çıktı üzerinde doldurmanız da mümkündür.

Veli Onayı

Başvuruda bulunan aday, elliDER Eğitim Destek Bursu için yaptığı başvuruya dair velisini bilgilendirmeli ve başvurusuyla ilgili veli onayı almalıdır. Bu aşamada aday, elliDER Eğitim Destek Bursu Yönetmeliği’ni ve elliDER Eğitim Destek Bursu’na ilişkin 2020 – 2021 dönemi genel bilgilerini de velisinin incelemesini sağlamak ve başvuru formunu velisine kontrol ettirmekle yükümlüdür. Veli onayıyla ilgili adayın beyanı esastır ve veli onayına ilişkin hususlar formun ilgili alanlarında başvuruda bulunan aday tarafından işaretlenecektir.

Başvuru Belgelerinin Teslimi

elliDER Eğitim Destek Bursu başvuruları e-mail üzerinden kabul edilmektedir. Başvuru için, başvuru belgelerinin tamamının elektronik versiyonlarının, tek e-mail olarak burs@ellider.com.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir. Elden, okul birimlerine, WhatsApp üzerinden veya postayla/kargoyla vb. yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Değerlendirme

elliDER Eğitim Destek Bursu’na başvuruda bulunan adayların değerlendirmeleri Burs Komisyonu tarafından yapılacaktır. Burs Komisyonu, Yönetim Kurulu Başkanı’nın başkanlığında çalışacak ve burs alacak öğrencileri aşağıdaki noktaları dikkate alarak belirleyecektir:

 • Öğrencinin maddi durumunun eğitimini olumsuz etkilemesi,
 • Öğrencinin akademik açıdan başarılı olması veya başarı potansiyeli taşıması, 
 • Öğrencinin Etiler Anadolu Lisesi’nin ve elliDER’in temel değerlerine yatkın olması.

Burs Komisyonu, değerlendirme aşamasında, elliDER Eğitim Destek Bursu için başvuruda bulunan adaydan ek belgeler talep edebilecek, başvuruda bulunan adayı uzaktan (online) veya yüz yüze mülakata çağırabilecektir.

WhatsApp Destek

elliDER Eğitim Destek Bursu’yla ilgili danışma ve destek hizmeti yalnızca 0 533 501 98 85 numaralı WhatsApp hattı üzerinden, yazılı olarak verilmektedir. Dernek telefonu veya WhatsApp hattı üzerinden sesli aramayla ya da e-mail ile bilgi ve destek verilmemektedir. WhatsApp hattımızdan yazılı olarak bize ulaşmak için aşağıdaki butonu tıklayınız.

Adım Adım Başvuru

Uygunluk Kontrolü

Yukarıda yer alan başvuru şartlarını okuyarak, bu şartlara uyup uymadığınızı kontrol ediniz. Bu kontrolü yaparken, eğer bilmiyorsanız, Etiler Anadolu Lisesi’nin değerlerine ulaşmak için Etiler Anadolu Lisesi sayfasını, elliDER’in değerlerine ulaşmak için Derneğimiz sayfasını inceleyiniz.

Formun Doldurulması

Başvuru formunun, başvuruyu yapan öğrenci tarafından doldurulması gereklidir.

Başvuru formunu bilgisayara indiriniz. Ardından bilgisayar ortamında formu doldurup bilgisayara kaydediniz.

Eğer formu bilgisayar ortamında doldurmayacaksanız, formun çıktısını alıp bu çıktı üzerinde tükenmez kalemle gerekli işaretlemeleri ve doldurmaları yapınız.

Formun Onaylanması

Formun son bölümünde yer alan onayları vermeden önce yönetmeliği okuyup anladığınızdan emin olunuz. Eğer yönetmeliği okumadıysanız okumak için Yönetmelik sayfasını ziyaret ediniz.

Başvurunuz ve ilgili yönetmelik hakkında velinizi bilgilendiriniz. Velinizin başvuru formunuzu kontrol etmesini sağlayınız ve velinizden başvurunuz için onay alınız.

Ardından formdaki onay kutucuklarını tek tek işaretleyiniz. Bu işaretlemeyi bilgisayar ortamında yapabileceğiniz gibi formun çıktısı üzerinde tükenmez kalemle yapmanız da mümkündür.

Belgelerin Hazırlanması

Yukarıda belirtilen başvuru belgelerini hazırlayınız. Bu belgeler dijital ortamda değilse belgeleri tarayarak (scan ederek) veya fotoğrafını çekerek dijital ortama aktarınız. Formu bilgisayar ortamında değil de çıktı üzerinde doldurduysanız, formun doldurulmuş halini de tarayarak (scan ederek) veya fotoğrafını çekerek dijital ortama aktarınız.

Belgelerin Teslimi

Başvuru belgeleri burs@ellider.com.tr adresine, e-mail ile teslim edilmektedir. Bu adrese bir e-mail açınız. Başvuru belgelerinin dijital kopyalarını bu mail’in ekine ekleyip e-mail’inizi gönderiniz.

Başvuru belgelerinizi gönderdiğiniz e-mail adresine en geç iki iş günü içinde teslim onayı e-mail’i gönderilecektir. İki iş günü içinde bu onayı almazsanız 0 533 501 98 85 numaralı WhatsApp hattı üzerinden, yazılı olarak iletişime geçiniz.

Destek

Tüm bu süreçlerde bilgi ve/veya destek ihtiyacınız olursa 0 533 501 98 85 numaralı WhatsApp hattından yazılı olarak ilgililere ulaşınız. WhatsApp hattımızdan yalnızca yazılı olarak iletişim kurulmakta, sesli aramalar yanıtlanmamaktadır.

Önemli Anımsatmalar

 • Başvuru Başlangıç Tarihi: 28 Eylül 2020
 • Son Başvuru Tarihi: 23 Ekim 2020, 18.00
 • Başvuru öğrenci tarafından yapılacak, başvuru formu öğrenci tarafından doldurulacaktır.
 • Başvuru sürecinde öğrenci tarafından velinin bilgilendirilmesi ve onayının alınması gereklidir.
 • Başvuru belgeleri dijital olarak, e-mail ile teslim edilecektir.
 • Başvuru Belgeleri Teslim Adresi: burs@ellider.com.tr
 • Başvurularla ilgili bilgi ve destek yalnızca WhatsApp hattı üzerinden, yazılı olarak verilmektedir. WhatsApp hattı veya Dernek telefonu üzerinden sesli aramayla ya da e-mail ile bilgi ve destek verilmemektedir.
 • WhatsApp Destek: 0 533 501 98 85

Etiler Liseliler Derneği

Bizimle iletişime geç!
Aramızda ol!
Facebook | elliDERInstagram | elliDER