Yanındayız!

elliDER Eğitim Destek Bursu’yla öğrencilerimizin yanındayız. Burs başvuruları 4 Ekim 2021 tarihinde başlayacak ve 11 Kasım 2021 tarihine kadar sürecek. Başvurusu kabul edilen adaylara, yıllık 2.000 TL burs ödemesi yapılacak.

Burslardan, Etiler Anadolu Lisesi’nde eğitim gören, akademik açıdan başarılı veya başarı potansiyeli taşıyan ancak maddi durumu yetersiz öğrenciler yararlanabilecek.

Öğretmenlerimizin Anısına

2021 – 2022 Eğitim ve Öğretim yılında, elliDER Eğitim Destek Bursları, kaybettiğimiz hocalarımızın değerli anısına, isimlerine özel olarak, verilecek. Burs verenler, hayatta olmaması kaydıyla ve Yönetim Kurulu’nun onayıyla, farklı isimler için de anı bursu oluşturabilecek.

Burs Vermek İsteyenler

Siz de laik, çağdaş ve bilimsel eğitimi destekleyin; öğrencilerimizin yanında olun. elliDER Eğitim Destek Bursu kapsamında burs vermek isteyen mezun ve mensuplarımızla eğitim gönüllüleri bizimle iletişime geçebilirler.

Yönetmelik

elliDER Eğitim Destek Bursu Yönetmeliği’ne ulaşmak için aşağıdaki butonu tıklayınız.

Başvuru Şartları

elliDER Eğitim Destek Bursu için aşağıdaki şartlara sahip tüm adaylar başvuru yapabilir:

 • 2021 – 2022 Eğitim ve Öğretim Yılı’nda Etiler Anadolu Lisesi’nde kayıtlı olan,
 • Etiler Anadolu Lisesi’nin ve elliDER’in temel değerlerine kendini yakın hisseden,
 • Akademik açıdan başarılı veya başarı potansiyeli taşıyan,
 • Maddi durumu eğitimini olumsuz etkileyen.

Değerlerimize Yakın mısın?

1961'den bugüne biz böyleyiz!

 • İnsan olmanın onur ve mutluluğunu taşırız.
 • Evrensel insan haklarını, evrensel hukukun üstünlüğünü, katılımcı ve çoğulcu demokrasiyi destekleriz.
 • Tüm insanların doğuştan hür ve eşit olduğunu kabul ederiz.
 • Farklı kimliklere ve farklı yaşam biçimlerine samimi bir saygıyla yaklaşırız.
 • İnsanlar arasında ırk, renk, cinsiyet, dil ve inanç ayrımı yapmayız.
 • İnsanı doğanın sahibi olarak değil parçası olarak görürüz. Doğayı koruruz.
 • İnsanca üretmeyi, adaletli paylaşmayı, ölçülü tüketmeyi gözetiriz.
 • Toplumun ortak çıkarlarını, bireysel çıkarlarımızın üzerinde tutarız.

Bilginin peşinde!

 • Kendimizi özgürce gerçekleştirmek aslî hedefimizdir. Bu hedefimize ancak eğitimle ulaşabileceğimizi biliriz.
 • Yaşamdaki tek yol göstericimiz bilimdir.
 • Şüphe etmek ve sorgulamak bilgi edinme yöntemimizin temelini oluşturur.
 • Lise eğitimimizi önemseriz. Lisede üniversite sınavına değil nitelikli bir yaşama hazırlanırız.
 • Lise eğitimimiz sırasında alancılık yapmaz, disiplinler arası ilişkinin önemini kabul ederiz.
 • Lise eğitimimiz süresince yeteneklerimizi ve eksiklerimizi fark etmeye çalışır; kendimizi geliştirir ve tamamlarız.

Daima!

 • Atatürk ilke ve devrimlerine yürekten bağlılık duyarız.
 • Cumhuriyetimizin kazanımlarını koruyup geliştirmeyi temel görevimiz olarak kabul ederiz.
 • Atatürk yolunda!

elliDER'le

 • Evrensel insan haklarına, evrensel hukukun üstünlüğüne, katılımcı ve çoğulcu demokrasiye inanırız.
 • Birlikteliğimizi önemser ve koruruz. Sürdürülebilir ve verimli bir birlikteliği gözetiriz.
 • Eğitim temel önceliğimizdir. Laik, bilimsel ve çağdaş eğitimi destekleriz. Eğitimde fırsat eşitliğini savunuruz.
 • Mahalle, semt ve semt lisesi kültürlerini değerli buluruz. Okulların yerelle olan etkileşimini dikkate alırız.

Burs Tutarı ve Süresi

2021 – 2022 Eğitim ve Öğretim Yılı için bir öğrenciye verilecek elliDER Eğitim Destek Bursu toplam tutarı 2.000 TL’dir. Bu tutar öğrencilere, 250’şer liralık parçalar halinde, 8 ay boyunca ödenecektir.

Karşılık

elliDER Eğitim Destek Bursu karşılıksız değildir. Burs karşılığı aşağıdaki gibidir:

 • Burs alan öğrenciler Etiler Anadolu Lisesi’nin ve Derneğin temel değerlerine uygun biçimde kendilerini geliştirmekle yükümlüdür.
 • Burs alan öğrencilerin, Derneğin burslu öğrenciler için düzenlediği etkinliklere ve Derneğin etkinliklerinden Yönetim Kurulunca belirlenenlere katılması zorunludur.
 • Burs alan öğrencilerin, Derneğimiz yetkililerinin yönlendirmeleriyle, kendi sınıflarında ve/veya okul içinde, elliDER’in ve elliDER’in etkinlikleriyle projelerinin tanıtımını yapmaya dönük görevleri yerine getirmeleri gerekir. 

Başvuru Tarihleri

elliDER Eğitim Destek Bursu için 2021 – 2022 Eğitim ve Öğretim Yılı başvuruları 4 Ekim 2021 tarihinde başlayacak ve 11 Kasım 2021 tarihine kadar devam edecektir. 11 Kasım 2021 günü, saat 18.00’den sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

elliDER Eğitim Destek Bursu başvuru belgeleri aşağıdaki gibidir:

 • Başvuru formu
 • Ek belgeler

Ek Belgeler Listesi

elliDER Eğitim Destek Bursu ek başvuru belgeleri aşağıdaki gibidir:

 • Öğrenci belgesi,
 • Öğrencinin yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafı,
 • 9. sınıfta kayıtlı öğrenciler için LGS sonucu belgesi, 10, 11 ve 12. sınıflarda kayıtlı öğrenciler için transkript.

Başvuru Formu

elliDER Eğitim Destek Bursu Başvuru Formu’nun, başvuruda bulunan aday tarafından, ilgili link üzerinden online olarak doldurulması ve kaydedilmesi gereklidir. Kaydedilen form, yetkililerimize sistem üzerinden ulaşacaktır. Adayın, formun teslimiyle ilgili başka bir işlem yapmasına gerek yoktur.

Forma aşağıdaki buton aracılığıyla erişebilirsiniz. Form, başvuruların başlamasıyla birlikte aktif hale getirilecektir.

Veli Onayı

elliDER Eğitim Destek Bursu için başvuruda bulunan aday, yaptığı başvuruya dair velisini bilgilendirmeli ve başvurusuyla ilgili veli onayı almalıdır. Bu aşamada aday, elliDER Eğitim Destek Bursu Yönetmeliği’ni ve elliDER Eğitim Destek Bursu’na ilişkin 2021 – 2022 dönemi genel bilgilerini de velisinin incelemesini sağlamakla yükümlüdür. Veli onayıyla ilgili, adayın beyanı esastır.

Ek Başvuru Belgelerinin Teslimi

elliDER Eğitim Destek Bursu ek başvuru belgeleri e-mail üzerinden kabul edilmektedir. Başvuru için, ek başvuru belgelerinin tamamının elektronik versiyonlarının, tek e-mail olarak burs@ellider.com.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir. Elden, okul birimlerine, WhatsApp üzerinden veya postayla/kargoyla vb. teslim edilen ek belgeler kabul edilmeyecektir. Başvuru formu, e-mail ile üzerinden gönderilecek ek belgeler arasında değildir, sistem üzerinden kaydedilmesi yeterlidir.

Değerlendirme

elliDER Eğitim Destek Bursu’na başvuruda bulunan adayların değerlendirmeleri Burs Komisyonu tarafından yapılır. Burs Komisyonu, Yönetim Kurulu Başkanı’nın başkanlığında çalışır ve burs alacak öğrencileri aşağıdaki noktaları dikkate alarak belirler:

 • Öğrencinin maddi durumunun eğitimini olumsuz etkilemesi,
 • Öğrencinin akademik açıdan başarılı olması veya başarı potansiyeli taşıması, 
 • Öğrencinin Etiler Anadolu Lisesi’nin ve elliDER’in temel değerlerine yatkın olması.

elliDER Eğitim Destek Bursu Burs Komisyonu, değerlendirme aşamasının ilk bölümünde öğrencilerin başvuru belgelerini inceler. Bu süreçte, başvuruda bulunan adaydan ek belgeler talep edilebilir. Başvuru belgeleri üzerinde yapılan inceleme sonrasında, uygun bulunan adaylar mülakata çağrılır. Burs Komisyonu, kesin değerlendirmesini, mülakat sonuçlarını göz önünde bulundurarak yapar.

Mülakat

elliDER Eğitim Destek Bursu mülakatları, Burs Komisyonu Başkanı’nınca gerçekleştirilir. Mülakatlarla ilgili temel ilkeler aşağıdaki gibidir:

 • Mülakat Zoom üzerinden, uzaktan gerçekleştirilir.
 • Mülakat görüntülü olarak yapılır, mülakatta adayın kamera açması zorunludur.
 • Mülakata her aday tek tek alınır, diğer adaylarla karşılaşmaz.
 • Mülakata Burs Komisyonu Başkanı’nın çağrısıyla diğer komisyon üyeleri de katılabilir.
 • Mülakat, en fazla 45 dakika sürer.
 • Mülakat, adayı yakından tanımaya dönük bir sohbet formatındadır; adaya, kendisini tanıtmasına olanak verecek sorular sorulur. Bu soruların yanı sıra adaya, akademik bilgi birikimini ve genel kültür düzeyini ölçecek sorular da yöneltilebilir.

WhatsApp Destek

elliDER Eğitim Destek Bursu’yla ilgili danışma ve destek hizmeti yalnızca 0 533 501 98 85 numaralı WhatsApp hattı üzerinden, yazılı olarak verilmektedir. Dernek telefonu veya WhatsApp hattı üzerinden sesli aramayla ya da e-mail ile bilgi ve destek verilmemektedir. WhatsApp hattımızdan yazılı olarak bize ulaşmak için aşağıdaki butonu tıklayınız.

Adım Adım Başvuru

Uygunluk Kontrolü

Yukarıda yer alan Başvuru Şartları bölümünü okuyarak, bu şartlara uyup uymadığınızı kontrol ediniz.

Formun Doldurulması

Başvuru Formu’na yukarıda yer alan Başvuru Formu bölümündeki buton aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Bu buton aracılığıyla Başvuru Formu’nu bilgisayar veya mobil cihaz üzerinden açıp doldurunuz. Ardından doldurduğunuz formu kaydediniz. Formu kaydettiğinizde, formunuz sistem üzerinden ilgili birimlerimize ulaşacaktır.

Ek Belgelerin Hazırlanması

Ek başvuru belgelerinin neler olduğuna yukarıda yer alan Ek Belgeler Listesi bölümünden ulaşabilirsiniz. Bu belgeleri eksiksiz olarak hazırlayınız. Belgeler dijital ortamda değilse belgeleri tarayarak (scan ederek) veya fotoğrafını çekerek dijital ortama aktarınız.

Önemli Not:
Başvuru Formu, e-mail ile gönderilecek belgeler arasında değildir, formu ilgili link üzerinden doldurup kaydetmeniz yeterlidir.

Ek Belgelerin Teslimi

Ek başvuru belgelerinin burs@ellider.com.tr adresine, e-mail ile gönderilmesi gerekmektedir. Bu adrese göndermek üzere bir e-mail oluşturunuz. Ek başvuru belgelerinin dijital versiyonlarını bu mail’in ekine ekleyip e-mail’inizi gönderiniz.

Önemli Not:
Ek başvuru belgelerinizi gönderdiğiniz e-mail adresine en geç iki iş günü içinde teslim onayı e-mail’i gönderilecektir. İki iş günü içinde bu onayı almazsanız 0 533 501 98 85 numaralı WhatsApp hattı üzerinden, yazılı olarak iletişime geçiniz.

Destek

Tüm bu süreçlerde bilgi ve/veya destek ihtiyacınız olursa 0 533 501 98 85 numaralı WhatsApp hattından yazılı olarak ilgililere ulaşınız. WhatsApp hattımızdan yalnızca yazılı olarak iletişim kurulmakta, sesli aramalar yanıtlanmamaktadır.

Önemli Anımsatmalar

 • Başvuru Başlangıç Tarihi | 4 Ekim 2021, 00.00
 • Son Başvuru Tarihi | 11 Kasım 2021, 18.00
 • Başvuru Formu öğrenci tarafından ilgili link üzerinde doldurulacak ve kaydedilecektir.
 • Öğrencinin, Başvuru Formu’nu doldurmadan önce, velisini bilgilendirilmesi ve onayını alması gereklidir.
 • Ek başvuru belgeleri, dijital kopya olarak, e-mail ile teslim edilecektir.
 • Başvuru Formu, e-mail ile teslim edilecek belgeler arasında değildir. Başvuru Formu’nun öğrenci tarafından ilgili link üzerinde doldurulup kaydedilmesi yeterlidir.
 • Ek Başvuru Belgeleri Teslim Adresi | burs@ellider.com.tr
 • Başvurularla ilgili bilgi ve destek yalnızca WhatsApp hattı üzerinden, yazılı olarak verilmektedir. WhatsApp hattı veya Dernek telefonu üzerinden sesli aramayla ya da e-mail ile bilgi ve destek verilmemektedir.
 • WhatsApp Destek | 0 533 501 98 85

Etiler Liseliler Derneği

Bizimle iletişime geç!
Aramızda ol!
Facebook | elliDERInstagram | elliDER